Koniec I fazy projektu

W ramach realizacji Fazy I projektu INFOSTRATEG-I „Radiologia wzmacniana AI – wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty” zgromadzono referencyjną bazę obrazów mpMRI prostaty zawierającą 500 adnotowanych badań wraz z danymi medycznymi.

W ramach realizacji Fazy I projektu INFOSTRATEG-I „Radiologia wzmacniana AI – wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty” zgromadzono referencyjną bazę obrazów mpMRI prostaty zawierającą 500 adnotowanych badań wraz z danymi medycznymi. Zbiór danych został opracowany przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii z siedzibą we Wrocławiu. W procesie adnotacji danych uczestniczył zespół czterech doświadczonych radiologów, a każde badanie zostało opisane niezależnie przez trzech ekspertów. Badania zostały zweryfikowane pod względem wewnętrznej korelacji lokalizacji zmian podejrzanych oraz względem danych historycznych (z biopsji fuzyjnej prostaty). Dostępność adnotacji anatomicznych (gruczołu prostaty i jego stref) oraz adnotacji zmian podejrzanych umożliwia realizację prac badawczych nad różnymi formami komputerowego wspomagania diagnostyki raka prostaty (segmentacja gruczołu, detekcja zmian podejrzanych, klasyfikacja istotności klinicznej zmian). Przygotowano także wstępną wersję uniwersalnego systemu raportowania strukturalnego AI4AR, dającego możliwość łatwego i szybkiego tworzenia opisu badania mpMRI prostaty zgodnego ze standardem PI-RADS 2.1, który definiuje terminologię i strukturę opisu oraz kategorie końcowej oceny zmian podejrzanych. Na obecnym etapie system oferuje podstawowe funkcjonalności związane z przeglądaniem badań, możliwością tworzenia raportu strukturalnego oraz automatyczną generacją opisu tekstowego badania. System jest przygotowany do dalszego rozwoju w kierunku integracji z algorytmami analizy obrazów, realizującymi różne scenariusze użycia (segmentacja gruczołu prostaty, detekcja obszarów podejrzanych, automatyczna klasyfikacja PIRADS, automatyczna klasyfikacja istotności klinicznej). Różne formy wspomagania zostaną zintegrowane na poziomie procesu opisu badań, realizując koncepcję raportowania strukturalnego wzmacnianego AI.