O nas

NASZ TEAM

Projekt INFOSTRATEG-I/0036/2021 “Radiologia wzmacniana AI – wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty (AI4AR PCa)” realizowany jest przez Zespół Badawczy Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Kierownikiem Projektu INFOSTRATEG-I/0036/2021 “Radiologia wzmacniana AI – wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty (AI4AR PCa)” oraz Zespołu Badawczego jest dr inż. Rafał Jóźwiak.

dr inż. Rafał Jóźwiak

lider Zespołu Badawczego/ kierownik Projektu

Doktor nauk technicznych, wykładowca akademicki, specjalista informatyki medycznej. Adiunkt w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB), lider Zespołu Badawczego Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji oraz adiunkt dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w analizie i przetwarzaniu obrazów medycznych z wykorzystaniem metod i technik z obszaru uczenia maszynowego, tworzeniu nowoczesnych systemów raportowania strukturalnego oraz systemów wspomagania decyzji klinicznych. Posiada duże doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz we współpracy z ośrodkami naukowymi i medycznymi w zakresie interdyscyplinarnych badań i projektów realizowanych na styku techniki i medycyny.

dr inż. Piotr Sobecki

kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji OPI PIB

Kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB). Doktor informatyki (Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), magister informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych) i psychologii (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). W 2018 roku jeden z ekspertów przygotowujących założenia do strategii rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Posiada 10 lat doświadczenia w branży IT. Od 2016 roku zatrudniony w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz zarządza projektami informatycznymi. W projekcie uczestniczy w pracach badawczych związanych z analizą obrazów mpMRI prostaty.

dr n med. Jakub Mitura

doświadczony specjalista ds. badań

Doświadczony specjalista do spraw badań w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB), zajmujący się tworzeniem modeli sztucznej inteligencji w diagnostyce obrazowej. Doktor nauk medycznych, lekarz rezydent medycyny nuklearnej, młodszy specjalista naukowo – badawczy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podczas studiów magisterskich z informatyki na specjalizacji z Big Data. Ukończył liczne kursy z matematyki i statystyki oraz chmur obliczeniowych. Wykładowca licznych przedmiotów na uniwersytetach – głównie medycznych nauk podstawowych jak fizjologia, anatomia, genetyka. W projekcie odpowiedzialny za opracowywanie modeli rozpoznawania zmian chorobowych prostaty.

dr inż. Iryna Gorbenko

analityk

Analityk w Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB). Ukończyła szkołę doktorską na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, a tytuły magistra inżyniera i doktora uzyskała w dziedzinie inżynierii biomedycznej (Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki). Pracowała przy tworzeniu trójwymiarowych modeli serca i głowy, a także implementacji algorytmów przetwarzania obrazów medycznych w PMOD Technologies. W projekcie odpowiedzialna za opracowywanie szablonów raportów strukturalnych oraz procesy nadzoru i weryfikacji tworzenia referencyjnej bazy danych obrazów mpMRI prostaty. Wspiera także prace badawcze.

mgr inż. Ihor Mykhalevych

programista – doświadczony specjalista

Magister Informatyki, programista, hobbistycznie nauczyciel Informatyki. Programista – Doświadczony specjalista w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB) w Zespole Badawczym Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji. Specjalizuje się w budowaniu zastosowań webowych, ostatnio, w kierunku raportowania strukturalnego oraz systemów wspomagania decyzji klinicznych. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej. Doktoryzuje się i prowadzi badania w kierunku Informatyki Medycznej w zakresie inteligentnego indeksowania medycznych danych obrazowych. W projekcie odpowiedzialny za rozwój systemu raportowania strukturalnego, w tym jego integrację z systemem zarządzania i archiwizacji medycznych danych obrazowych DICOM. Wspiera także prace badawcze.

mgr inż. Jan Mycka

programista

Magister inżynier informatyki, doktorant w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Programista w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB). W ramach pracy naukowej podejmuje tematy dotyczące wykorzystania metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w problemach z dziedziny muzyki. W projekcie odpowiedzialny za rozwój platformy raportowania strukturalnego obrazów mpMRI prostaty.