Kontakt

Ośrodek Przetwarzania Informacji
– Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

opi@opi.org.pl

tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19

KRS: 0000127372
REGON: 006746090
NIP: 525-000-91-40

Adres skrytki na ePUAP:
/OPIPIB/SkrytkaESP

Instytut czynny:
od poniedziałku do piątku 8:15–16:15